Ubezpiecz swoje szyby

Jednym z elementów samochodu, które są wyjątkowo narażone na niebezpieczeństwo, a ich naprawa bywa niesamowicie kosztowna, są szyby. Obejmuje je oczywiście ubezpieczenie autocasco, ale korzystanie

Proste ubezpieczenie NNW z Internetu

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to najprostsze i najważniejsze z nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Obecnie istnieje możliwość zakupienia takiego ubezpieczenia w uproszczonej procedurze przez Internet, co

Nowe życie „klocków”

– Socrealizm w świadomości współczesnego odbiorcy kultury traktowany jest raczej jako potknięcie historii i coś, co jest obiektem bezpośredniej krytyki. Krytyki, która wygłaszana jest poniekąd