Posiłki profilaktyczne

Zgodnie z polskim prawem każdy pracownik zatrudniony w warunkach określanych jako uciążliwe (na przykład praca pod ziemią), pracujący w niskich lub też wysokich temperaturach, a

Udogodnienia dla pracowników

Jeśli pracownik zatrudniony jest w szczególnie uciążliwych warunkach, prawo przewiduje dla niego pewne udogodnienia. Jeśli naszą pracę wykonujemy w niskiej temperaturze, bądź narażamy podczas niej

Czym są posiłki profilaktyczne?

Artykuł 232 Kodeksu Pracy mówi o obowiązku pracodawcy do zapewniania pracownikom „odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych”. Szczegółowe informacje na

Posiłki profilaktyczne w pracy

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy, jest utrzymanie miejsca pracy zgodnie z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, które określone jest w Kodeksie Pracy. Oprócz tego, niektórzy pracownicy