Porozmawiajmy o pieniądzach…

Niektóre osoby uważają, że o pieniądzach nie powinno się rozmawiać. Jest to temat problematyczny, sprawiający niektórym ludziom wiele przykrości i na pewno wprowadzający w dyskomfort.

Posiłki profilaktyczne dla firm

Dobrze zbilansowane posiłki profilaktyczne stanowią istotny element diety pracownika. Powinny być dostarczane regularnie, co pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie pracownika, co z kolei przekłada

Prawo a posiłki profilaktyczne

Posiłki profilaktyczne to dodatek, który przysługuje pracownikom pracującym w warunkach uciążliwych, zatrudnionym na stanowiskach, na których praca wiąże się z dużym wydatkiem energetycznym i dla