Czym są posiłki profilaktyczne?

Czym są posiłki profilaktyczne?Artykuł 232 Kodeksu Pracy mówi o obowiązku pracodawcy do zapewniania pracownikom „odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych”. Szczegółowe informacje na temat tychże posiłków znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Na podstawie między innymi powyższych aktów prawnych, można określić czym są posiłki profilaktyczne, a także to, komu przysługują.

Posiłki profilaktyczne należą się pracownikom, którzy wykonują swą pracę w uciążliwych warunkach: na przykład pod ziemią, są zatrudnieni przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, a także tym, których praca wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym. Ważny jest też poziom temperatury w miejscu pracy.

Skład posiłku

Omawiany posiłek powinien składać się z jednego dania gorącego, zawierać ok. 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczy, 15% białek, a także posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. Nie ma możliwości zastąpienia posiłków czy napojów ich ekwiwalentem pieniężnym, ale jeśli występuje problem z wydawaniem posiłków ze względów organizacyjnych lub ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy, to pracodawca może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub możliwość samodzielnego ich przygotowania z dostarczonych produktów.

Zlecenia dla innych

Konieczność zapewnienia zatrudnionym osobom posiłków profilaktycznych jest sporym utrudnieniem dla pracodawcy. Bardzo często do wykonania tego zadania wybiera się zewnętrzne firmy, które zajmują się przygotowywaniem i/lub dostarczaniem czy wydawaniem posiłków lub produktów do ich przygotowywania. Decyzja ta jest szczególnie dobra zwłaszcza wtedy, gdy pracodawca nie chce z jakiegoś powodu zajmować się działalnością, która znacząco odbiega od głównego celu funkcjonowania jego przedsiębiorstwa (a zważywszy na wspomniane wcześniej przesłanki wydawania posiłków, tak jest zazwyczaj). Prowadząc firmę, która zatrudnia pracowników narażonych na ciężką pracę fizyczną, trzeba zastanowić się więc nad kwestią wyżywienia pracowników.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz