Komu przysługują posiłki profilaktyczne?

Komu przysługują posiłki profilaktyczne?Posiłki profilaktyczne przysługują osobom, które pracują w uciążliwych warunkach. Prawnie, jeżeli w trakcie pracy wydatek energetyczny utrzymuje się powyżej 2000 kalorii u mężczyzn, a 1000 tysięcy kalorii u kobiet, to pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom posiłek w trakcie zmiany. Ponadto jeżeli chodzi o napoje profilaktyczne, to przysługują one osobom, które pracują w miejscu, gdzie praktycznie cały czas temperatura utrzymuje się poniżej 10 stopni Celsjusza. Wtedy pracodawca ma obowiązek zapewnienia ciepłych napojów swoim pracownikom.

Nie tylko jedzenie

Obowiązkiem jest również zapewnianie takich napojów, kiedy pracownicy pracują na dworze w okresie zimowym. Ogólnie zawody, przy których obowiązek taki istnieje są zapisane w odpowiednich przepisach prawnych. Oczywiście wielu właścicieli firm nie stosuje się do takiego obowiązku, jednak zachowanie takie jest karalne. Warto znać swoje prawa i upominać się w takiej sytuacji o swoje. Tak samo jak przy niskich temperaturach, to również przy wysokich istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości napojów swoim pracownikom. Oznacza to, że jeżeli przykładowo ktoś pracuje w okresie letnim na budowie, to pracodawca ma za zadanie zapewnić mu chociażby wodę do picia.

Posiłek ten jest DARMOWY

Ponadto kosztów wydania takiego posiłku nie ponosi pracownik. Jeżeli są od niego one egzekwowane, albo gdy właściciel firmy odlicza takie koszty z miesięcznej pensji pracownika, to ostatecznie osoba taka może udać się z tym do sądu. Ponadto napoje takie powinny być wydawane w trakcie całej zmiany roboczej, a posiłki po około trzech, czterech godzinach pracy. Tak więc wydanie pracownikowi jednej, małej wody nie jest zapewnieniem mu napoju profilaktycznego. Właściciel ma obowiązek zadbać o to, aby każdy z pracowników dostał odpowiednią jego ilość. Ostatecznie przykładowo pracownicy budowlani nie powinni przynosić z domu swoich własnych napojów, ponieważ powinny być one im udostępnione w trakcie trwania całej ich zmiany. Warto o tym pamiętać i upominać się o swoje, jeśli właściciel nie przestrzega zasad.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz