Komu przysługują posiłki profilaktyczne

Komu przysługują posiłki profilaktycznePosiłki profilaktyczne oraz napoje profilaktyczne i regeneracyjno–wzmacniające to kwestie, które nie mogą pozostawać nieznane niektórym pracodawcom. Określone przepisy Kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do nieodpłatnego zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych do zapewnienia im odpowiednich napojów i posiłków profilaktycznych.
Nawiasem mówiąc, funkcjonuje też odpowiednie rozporządzenie na ten temat i w związku z tym żaden pracodawca nie może się od tego obowiązku uchylać. Jeśli sam pracodawca nie ma możliwości wydawania takich posiłków, bo np. nie pozwala na to rodzaj wykonywanej pracy lub też nie ma po prostu warunków organizacyjnych, posiłki profilaktyczne mogą być wydawane w wyznaczonych punktach gastronomicznych. Istnieje też możliwość, aby pracownik sam przygotowywał sobie tego rodzaju posiłki z otrzymanych od pracodawcy produktów. Możliwości w tym zakresie jest wiele.

A w jakich warunkach konieczne są posiłki profilaktyczne?

Przede wszystkim chodzi tutaj o prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje określony wydatek energetyczny organizmu. Po drugie, jeśli praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura stale utrzymuje się poniżej 10 stopni Celsjusza lub też powyżej 25 stopni Celsjusza. Po trzecie, jeśli pracownik wykonuje pracę na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; czyli od 1 listopada do 31 marca. Po trzecie, praca wykonywana jest pod ziemią. Po czwarte, posiłki profilaktyczne przysługują również osobom, które zatrudnione są przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Co powinien taki posiłek zawierać?

Posiłki profilaktyczne muszą posiadać odpowiedni skład, aby mogły tym samym spełniać swoją rolę. Mianowicie, ok. 50-55% węglowodanów, od 30-35% tłuszczów oraz ok.15% białek. Ponadto ich wartość energetyczna powinna wynosić ok.1000 kcal. Przepisy mówią też jasno, że powinny być one wydawane w postaci jednego dania gorącego w czasie regulaminowych przerw w pracy, czyli w zasadzie po 3-4 godz. pracy.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz