Napoje i posiłki profilaktyczne

Napoje i posiłki profilaktyczneKażdy zawód ma swoją specyfikę i to od niej w dużej mierze zależą warunki pracy w danej branży. Z całą pewnością nie da się w żaden sposób porównać pracy za biurkiem z pracą elektryków czy pracą budowlańców. To zupełnie inne światy. Pracownik umysłowy nie musi martwić się, że na dworze panuje nieodpowiednia temperatura, albo że pada deszcz. Co innego osoby pracujące praktycznie cały czas pod gołym niebem. Zdecydowanie trudniej mają ci wszyscy, którzy muszą na co dzień wykonywać ciężką pracę fizyczną i to jeszcze w bardzo czasami niekorzystnych warunkach atmosferycznych. No cóż, w zasadzie każdy w życiu dokonuje jakiś wyborów i taki czy inny rodzaj wykonywanej przez siebie pracy to też efekt naszych decyzji. Poza tym każdy gdzieś musi przecież pracować, bo trzeba po prostu zarabiać na swoje utrzymanie i nikomu specjalnie nie trzeba tego tłumaczyć.

Praca fizyczna

Jeśli już komuś przyjdzie wykonywać na co dzień ciężką fizyczną pracę, czasami jeszcze w szczególnie uciążliwych warunkach, warto wiedzieć, że można w takiej sytuacji liczyć na posiłki profilaktyczne. Otóż, każdy pracodawca zobowiązany jest nieodpłatnie zapewnić zatrudnionym przez siebie pracownikom zarówno napoje, jak i posiłki profilaktyczne, ponieważ są one niezbędne do tego, aby pracownik mógł uzupełnić wydatkowaną podczas pracy energię.

Jeżeli zdarzyłoby się tak, że pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków, bo np. nie pozwalają na to albo rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub też względy organizacyjne, to może on zapewnić pracownikom w czasie pracy korzystanie z posiłków regeneracyjnych w punktach gastronomicznych. Czasami też może on zezwolić pracownikowi na przyrządzanie posiłków we własnym zakresie z dostarczonych mu produktów.

Wydatek energetyczny

Warto jeszcze dodać, że posiłki profilaktyczne przysługują osobom, które wykonują ciężką pracę fizyczną, która powoduje duży wydatek energetyczny organizmu. Zatem na posiłki profilaktyczne mogą liczyć osoby pracujące na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, osoby pracujące w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura nie przekracza 10 stopni Celsjusza lub wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza.

Poza tym na posiłki profilaktyczne liczyć mogą także osoby pracujące pod ziemią czy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Usankcjonowanie jest to zresztą odpowiednimi przepisami.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz