Nie powinni pytać nas o historię chorób

Nie powinni pytać nas o historię choróbDbanie o naszą przyszłość jest jedną z najważniejszych rzeczy, o której należy pomyśleć zawczasu, zanim będzie za późno. Ulotność życia oraz nieuchronność pewnych wydarzeń w życiu sprawia, że obowiązkowe staje się zadbanie o zapewnienie naszej rodzinie i najbliższym odpowiedniego bytu i utrzymania.

Różnorodność ofert

Dlatego też wiele firm ubezpieczeniowych oraz firm oferujących rozmaite polisy na życie, z tak wielkim zapałem zabiega o nasze względy. Należy pamiętać, że mnogość firm ubezpieczeniowych na rynku wcale nie musi oznaczać ich doskonałej jakości pod względem oferowanych narzędzi ubezpieczeniowych. Jak łatwo można się domyślić, szereg firm tego typu stara się umiejętnie żerować na swoich klientach, nie mówiąc im całej prawdy podczas podpisywanej umowy ubezpieczeniowej.

Obowiązki firm ubezpieczeniowych

Firma ubezpieczeniowa, lub też firma proponująca nam polisę na życie za główne zadanie stawia sobie niesienie nam pomocy, a nie tylko bogacenie się naszym kosztem. Czasem zdarzało się nawet, że firmy ubezpieczeniowe, podczas ustalania czy przyznać nam daną polisę czy też nie, wymagały od nas aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie naszego zdrowia, którego celem było pokazanie faktycznego stanu naszego zdrowia. Według opinii wielu osób były to praktyki naruszające prywatny aspekt życia każdego z nas. Ubezpieczenia lub też polisy powinny być przyznawane każdej osobie, która dobrowolnie decyduje się zawrzeć umowę, w której zobowiązuje się uiszczać określoną sumę składek na opłacanie danej polisy lub ubezpieczenia każdego miesiąca. Nie powinno się zatem dociekliwie wnikać w historię chorób danej osoby, ani prosić o jej przedłożenie przed podpisaniem określonej umowy o świadczenie usług w zakresie udzielania polisy czy też ubezpieczeń. Ubezpieczenie prywatne powinno być dostępne dla każdej osoby, która uiszcza wspomniane składki na nie w regularnych odstępach czasu zgodnie z treścią podpisywanej umowy. Pozostaje nam mieć nadzieję, że prawodawstwo zacznie przewidywać bardziej transparentne i korzystne dla nas warunki zawieranych umów o polisy.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz