Nowe życie „klocków”

Socrealizm w świadomości współczesnego odbiorcy kultury traktowany jest raczej jako potknięcie historii i coś, co jest obiektem bezpośredniej krytyki. Krytyki, która wygłaszana jest poniekąd z urzędu, ponieważ wiemy, że utopijne założenia socrealizmu były złe i odejście od tego bardzo ogólnie rozumianego nurtu w sztuce wszelakiej, w tym w architekturze, było oczywistą i jedynie słuszną drogą. Warto się jednak zastanowić, czy faktycznie wszystkich w pewnym momencie dziejów dopadło wielkie szaleństwo i zupełnie oderwali się oni od rzeczywistości promując idee socrealistyczne. Coś takiego wydaje się bowiem mało realne i faktycznie w tym szaleństwie była metoda. Metoda, do której nawiązują w pewnym sensie mieszkania na Gocławiu, które budowane są przy ulicy Jugosłowiańskiej w projekcie Yugo.

Kult prostoty i funkcjonalności

Chociaż socrealizm został zapamiętany przede wszystkim poprzez swój element propagandowy wywodzący się z myśli komunistycznej, warto jest większa uwagę przywiązywać do drugiego elementu nazwy tego nurtu – realizmu. To bowiem realizm był tutaj siłą przewodnią i to on napędzał całość tego przedsięwzięcia.

Realizm z socrealizmu próbują przejmować projekty mieszkań na Gocławiu, co bardzo łatwo jest zauważyć poprzez ich drastycznie geometryczna formę, wyraźnie odrzucającą panujące do niedawna poszukiwania załamań brył, skosów czy łuków. Widzimy tutaj, że najważniejsza jest funkcja, ale nie odczuwamy bynajmniej klaustrofobicznego przytłoczenia, który z kolei był swoistą naleciałością brutalizmu – nie do końca zamierzoną symbiozą tamtych czasów.

Już nawet bardzo pobieżna analiza inwestycji pokazuje nam, dlaczego dawne osiedla uznajemy za brzydkie i duszne, a Yugo jest dynamiczne i eleganckie. Zdecydowanie zmieniły się wykorzystane materiały, przyłożono się do szczegółów, poprawiono jakość wykonania i co najbardziej istotne, współczesne rozumienie architektury pamięta o fakcie, iż człowiek wywodzi się z natury, przez co betonowa dżungla nigdy nie będzie dla niego dobrym miejscem. Tego właśnie zawsze brakowało dawnej architekturze betonu.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz