Posiłki i napoje profilaktyczne dla pracowników

Posiłki i napoje profilaktyczne dla pracownikówPracodawca ma obowiązek zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych każdemu pracownikowi pracującemu w uciążliwych warunkach oraz na tych stanowiskach, na których praca w ciągu dnia wiąże się z ogromnym wydatkiem energetycznym. Posiłki profilaktyczne powinny otrzymywać również osoby pracujące w bardzo wysokich bądź bardzo niskich temperaturach.

Co jest objęte w ustawie?

Zasady wydawania zarówno napojów jak i posiłków określone są odpowiednimi ustawami. W praktyce najczęściej bywa tak, że pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustala wysokość i ilość wydawanych posiłków i napoi profilaktycznych. Wszystkie podjęte w zgodzie decyzje obu stron powinny koniecznie zawarte zostać w wewnętrznym regulaminie danej firmy. Warto również wiedzieć, że posiłki i napoje profilaktyczne przysługują również w formie świadczeń w postaci gotówki, która przysługuje w zgodzie i na podstawie przepisów BHP, dodatkowo całkowicie świadczenie to zwolnione jest i z opodatkowania i z oskładkowania. Posiłki profilaktyczne przede wszystkim należą się osobom, które:
– wykonują prace związane z bardzo dużym wysiłkiem fizycznym (powodujące wydatek energetyczny u kobiet powyżej 1000 kcal, natomiast u mężczyzn 2000 kcal)
– wykonują ciężką fizyczną pracę w zamkniętych pomieszczeniach przy temperaturze poniżej 10 stopni
– pracują przede wszystkim pod ziemią
– odpowiedzialne są za usuwanie klęsk żywiołowych oraz skutków innych zdarzeń losowych nie zależnych od człowieka.

Kiedy należy taki posiłek zapewnić?

W przypadku wielu działalności (dotyczy to głównie prac na zewnątrz) posiłki profilaktyczne wydawane są jedynie w okresie zimowym, czyli od 1 listopada do 31 marca. Samo rozpoczęcie sezonu zimowego nie stanowi jeszcze powodu do wydawania takich posiłków, gdyż w parze z tym musi iść również odpowiednio wysokie zapotrzebowanie na energię pracowników. W przypadku warunków uciążliwych wystarczy, że pracodawca zapewni jeden posiłek o wartości około 1000 kcal, przy czym przynajmniej połowę całego posiłku powinny stanowić węglowodany, nieco mniej tłuszczu i białka.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz