Posiłki i napoje profilaktyczne

Posiłki i napoje profilaktyczneJeśli pracownik wykonuje swoją pracę w szczególnie uciążliwych warunkach, na podstawie Kodeksu pracy przysługiwać mu może prawo do posiłków i napojów profilaktycznych.

Kto ma prawo do posiłku od pracodawcy

Posiłki profilaktyczne należą się tym pracownikom, którzy wykonują pracę pod ziemią, pracują przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, a także wykonują pracę związaną z wysiłkiem fizycznym (powodującą w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal u mężczyzn, a w wypadku kobiet powyżej 1100 kcal; w określonej temperaturze wystarczą niższe wartości). Napoje profilaktyczne są z kolei w dużo większej mierze zależne od temperatury, która panuje w miejscu pracy. Ich temperatura powinna być także dostosowana do warunków.

Kiedy dostarczać taki posiłek?

Posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, napoje powinny być dostępne w czasie całej zmiany roboczej. Nie jest możliwe uchylenie się od obowiązku dostarczania napojów lub posiłków profilaktycznych. Nie mogą być one bowiem zamieniane na ekwiwalent pieniężny, nawet na wniosek pracownika, który świadomie chce zrezygnować z ich pobierania. Jedynym złagodzeniem przepisów jest opcja albo zapewniania pracownikom w czasie ich pracy jedynie możliwości przygotowania posiłków samodzielnie, lecz z dostarczonych produktów, albo możliwości korzystania z takich posiłków w punktach gastronomicznych. Dopuszczalne jest to jednak tylko wtedy, gdy brak jest możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub ze względów organizacyjnych. Pracodawca musi dodatkowo zapewnić odpowiednie warunki higienicznosanitarne dla przygotowywania i spożywania posiłków i napojów. Regulacje dot. wydawania napojów oraz posiłków profilaktycznych powinny być zamieszczane w regulaminach pracy, co pozwala również na zwolnienie ich od opodatkowania i oskładkowania.

Omawiany przywilej jest z pewnością nie tylko pomocą dla pracowników, którzy pracują w ciężkich warunkach, lecz nawet koniecznością z uwagi na zapewnienie ich efektywnej i bezpiecznej pracy.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz