Posiłki profilaktyczne dla firm

Posiłki profilaktyczne dla firmDobrze zbilansowane posiłki profilaktyczne stanowią istotny element diety pracownika. Powinny być dostarczane regularnie, co pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie pracownika, co z kolei przekłada się na jakość wykonywania jego pracy, stanowią również dodatkową motywację.

Obowiązki pracodawcy

Posiłki profilaktyczne są zapewniane przez pracodawców między innymi pracownikom, którzy wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu, którego wartość zostaje określona w zależności od warunków pracy oraz płci pracowników. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia posiłków pracownikom, którzy są zatrudnieni przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń losowych. Warto wiedzieć, iż pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych w okresie zimowym, to znaczy od 1 listopada do 31 marca, jeżeli dana praca jest wykonywana na otwartej przestrzeni.

Skład posiłku profilaktycznego

Posiłki profilaktyczne powinny spełniać wymagania, które określone są w Kodeksie pracy, między innymi ich wartość energetyczna powinna wynosić około 1000 kcal. Posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, oraz 15% białka.

Szczegółowe zasady wydawania, przyrządzania oraz korzystania z posiłków profilaktycznych ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. W przypadku, kiedy u pracodawcy nie funkcjonują podobne organizacje, pracodawca ustala wykaz stanowisk, gdzie pracownicy mogą odebrać posiłek. Warto wspomnieć, iż jeżeli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do przygotowania oraz spożywania posiłków na terenie zakładu, jest on zobowiązany do wykupienia posiłków dla pracowników w punkcie gastronomicznym. Pracodawca może również dostarczyć pracownikom produkty, z których można przyrządzić posiłek samodzielnie, wówczas jednak jest on również zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych oraz sanitarnych podczas przygotowywania i spożywania posiłku.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz