Posiłki profilaktyczne w pracy

Posiłki profilaktyczne w pracyPodstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy, jest utrzymanie miejsca pracy zgodnie z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, które określone jest w Kodeksie Pracy. Oprócz tego, niektórzy pracownicy powinni mieć zapewnione posiłki profilaktyczne oraz wodę zdatną do picia.

Kogo dotyczy to prawo

Dotyczy to pracowników, których praca wykonywana jest w szczególnie uciążliwych warunkach. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom nieodpłatnie odpowiednie posiłki. Wszystkie wymagania dotyczące wyżej wymienionych posiłków profilaktycznych określone są w odpowiednich rozporządzeniach Rady Ministrów. Posiłki takie, powinny być dostępne dla pracowników w formie jednego dania na gorąco, czyli mają oni zagwarantowany jeden obiad dziennie. Dotyczy to również dostępu do napojów, które powinny mieć odpowiednią temperaturę, w zależności od warunków wykonywanej pracy. Pracownicy, których praca wymaga szczególnego wydatku energetycznego powinni mieć zagwarantowane posiłki. Dotyczy to również pracowników, którzy pracują pod ziemią, a także których praca związana jest z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Natomiast dostęp do napojów powinny mieć osoby które pracują w gorącym lub zimnym mikroklimacie, również na otwartej przestrzeni.

Co i dla kogo?

Niektóre stanowiska pracy wymagają tego, aby napoje były bogate w odpowiednie sole mineralne i witaminy, ze względu na duże obciążenie organizmu. Pracownikom, którzy nie mają dostępu do posiłków i napojów, mimo, iż powinni mieć według rozporządzenia, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki oraz napoje. W niektórych zakładach pracy, pracodawca nie ma możliwości zapewnienia pracownikom posiłków, wówczas istnieje możliwość wydania pracownikom kuponów lub bonów, za pomocą których będą mogli nabyć posiłki w odpowiednich punktach gastronomicznych. Takie posiłki oraz napoje nie podlegają opodatkowaniu oraz oskładkowaniu. Wszelkie regulacje dotyczące wydawania takich posiłków oraz napojów, powinny być zamieszczone w regulaminie pracy i dostępne do wglądu przez pracowników takich zakładów.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz