Posiłki profilaktyczne

Posiłki profilaktyczneZgodnie z polskim prawem każdy pracownik zatrudniony w warunkach określanych jako uciążliwe (na przykład praca pod ziemią), pracujący w niskich lub też wysokich temperaturach, a także pracownik, którego praca wiąże się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym, a tym samym wysokim wydatkiem energetycznym, powinien otrzymać od swego pracodawcy nieodpłatne napoje oraz posiłki profilaktyczne.

Wydatek energetyczny

Tego typu posiłki muszą zostać wydane pracownikom, jeśli wysiłek fizyczny wiąże się z efektywnym wydatkiem energetycznym powyżej dwóch tysięcy kilokalorii w przypadku mężczyzn lub tysiąca stu kilokalorii w trakcie jednej zmiany roboczej. Wartości te ulegają zmianie, jeśli pracownicy wykonują swoje zadania w zamkniętym pomieszczeniu, w którym wysokość temperatury to stale poniżej 10 stopni lub powyżej 25 stopni Celsjusza. Podobnie rzecz się ma w przypadku wykonywania powierzonych przez pracodawcę zadań w otwartej przestrzeni w okresie letnim. Wówczas granice efektywnego wydatku energetycznego, powyżej którego pracownikowi przysługuje posiłek profilaktyczny, to tysiąc pięćset kilokalorii dla mężczyzn oraz tysiąc kilokalorii dla kobiet.

Świadczenia wydawane przez pracodawcę

Posiłki i napoje profilaktyczne zaliczają się do świadczeń, które zostały wedle przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zwolnione z opodatkowania, jak i oskładkowania. Wszelkie zasady i przepisy związane z obowiązkiem wydawania przez pracodawcę posiłków profilaktycznych zostały ujęte w artykule 232 kodeksu pracy oraz szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku.

Przepisy określają również ogólny skład tego typu posiłków. Stąd też wiemy, że tego posiłek profilaktyczny, jaki powinien być zapewniony przez pracodawcę pracownikowi wykonującemu swoje obowiązki w szczególnych warunkach, powinien się składać z: 50-55 procent węglowodanów, 15 procent białek oraz 30-35 procent tłuszczów. Wydawany pracownikowi posiłek powinien być gorący i zawierać około tysiąca kilokalorii. Pracodawca winien wydać taki posiłek w czasie przerwy w pracy wynikającej z regulaminu.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz