Powinności względem pracownika

Powinności względem pracownikaPracownik wykonując pracę na rzecz swojego pracodawcy ma szereg obowiązków wynikających z zawartej umowy. Ale też pracodawca musi spełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy względem zatrudnianych osób. Jedną z takich powinności jest zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych. Wodę zdatną do picia pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom bez wyjątku.

Obowiązki określone w Kodeksie Pracy

Natomiast to, którym pracownikom należy zapewnić posiłki profilaktyczne określa kodeks pracy. Z przepisów wynika, że pracodawca musi zapewnić posiłki profilaktyczne pracownikom fizycznym, jeśli wydatek energetyczny w ciągu zmiany wynosi powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal u kobiet. Progi te są niższe (odpowiednio 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet) jeśli praca jest wykonywana w pomieszczeniu, gdzie temperatura nie przekracza 10 stopni Celsjusza lub praca jest wykonywana na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Niższe progi wydatku energetycznego obowiązują też przy pracy pod ziemią oraz w czasie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Przepisy określają też procentową zawartość składników takich jak węglowodany, tłuszcze, białka oraz wartość kaloryczną takiego posiłku.

Dowolność w metodzie

Przepisy dają pracodawcy wybór jeśli z pewnych względów nie może zapewnić takich posiłków. Dopuszcza się zorganizowanie pracownikom posiłków w punktach gastronomicznych czy umożliwienie im przygotowania jedzenia we własnym zakresie dostarczając składniki. Pracodawca ma obowiązek zapewnić też napoje – oprócz wody zdatnej do picia wszystkim pracownikom jeszcze inne napoje w warunkach szczególnie uciążliwych. Te wymogi względem pracodawcy określone są w prawie pracy i dotyczą wszystkich pracodawców. Natomiast w regulaminie pracy pracodawca może określić szczegółowe zasady, według których będzie organizował wydawanie posiłków takie jak harmonogram, czas przerw na posiłki. Oczywiście posiłki te są bezpłatne. Dodać jeszcze należy, że pracodawca nie może wypłacać ekwiwalentu należnego zamiast posiłków, gdyż mają one charakter regeneracyjny.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz