Prawo a posiłki profilaktyczne

Prawo a posiłki profilaktycznePosiłki profilaktyczne to dodatek, który przysługuje pracownikom pracującym w warunkach uciążliwych, zatrudnionym na stanowiskach, na których praca wiąże się z dużym wydatkiem energetycznym i dla osób, które pracują w niskich lub wysokich temperaturach. Wszelkie regulacje i informacje na temat wydawania posiłków i napojów profilaktycznych można znaleźć w regulaminie pracy.

Praca w warunkach szczególnie uciążliwych

Art. 232 Kodeksu Pracy mówi o tym, że pracownikom przysługują posiłki i napoje profilaktyczne. Nie każdy pracodawca jednak musi je zapewniać. Są one przeznaczone tylko dla osób, które pracują w warunkach szczególnie uciążliwych. Szczegółowe uregulowania i informacje o tym, komu należą się takie posiłki można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Z informacji zawartych w tym dokumencie możemy się dowiedzieć, że posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikowi, który w wykonywanej przez siebie pracy ponosi konkretny wydatek energetyczny, a napoje profilaktyczne osobom pracującym w wysokich lub niskich temperaturach.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz