Trudne warunki pracy a posiłki profilaktyczne

Trudne warunki pracy a posiłki profilaktyczneSą takie branże czy też okresy w roku, w których pracodawcy muszą zapewniać swoim pracownikom odpowiednie wyżywienie i napoje. Warto jest pamiętać o tym, że jest to wymóg prawny, który trzeba koniecznie spełniać. Kiedy takie coś przysługuje pracownikom?

Posiłek, a podatek

Kiedy pracodawca może odliczyć takie posiłki od podatku? Przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, że takie posiłki przysługują osobom, które pracują w warunkach bardzo uciążliwych. Zazwyczaj wiążą się z niskimi lub wysokimi temperaturami, które wpływają na zagrożenie życia. Dla ludzi, którzy pracują na otwartej przestrzeni, takie posiłki będą przysługiwać w okresie od 1 listopada do 31 marca. Będzie on przysługiwał osobom, które wykonują wysiłek fizyczny powodujący duże straty energetyczne. Takie posiłki profilaktyczne można organizować również w taki sposób, że dostarcza się pracownikom produktów do samodzielnego przyrządzenia, a także zapewnia warunki higieniczne, w których oni mogą wykonać takie posiłki. Jeśli chodzi o sprawy podatkowe, to warto jest wiedzieć o tym, że pracodawcy, którzy dokują takich zakupów posiłków realizują nałożony na nich obowiązek, dlatego mogą zaliczyć to do kosztów podatkowych.

A kiedy posiłek nie jest wliczany w koszty?

Jednak są sytuacje, w których taka możliwość nie jest dostępna dla pracodawcy. Jeśli będzie on na przykład dawał pracownikom pieniądze w postaci ekwiwalentu za posiłki, lub też gdy zwraca im koszt kupowania takich posiłków. Trzeba pamiętać o tym, że obecnie bardzo często nie występują sztywne normy, które sprawiają, że dany posiłek musi być wydany. Z tego też powodu warto jest dokładnie sprawdzić, jak możemy efektywnie zapewnić pracownikom odpowiednie warunki – czasem trzeba będzie ustalić z przedstawicielami związków zawodowych, jakie posiłki będą odpowiednie. W przypadku ich braku te kwestie ustala się z prawnikami pracowników. Warto jest wiedzieć o tym, że obecnie wiele informacji na ten temat możemy uzyskać na różnorodnych forach prawnych, na których są wyjaśniane obowiązujące normy. W ten sposób możemy mieć pewność, że efektywnie spełnimy wymogi prawne, jakie stawia przed nami państwo.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz