Ubezpieczenia. Raport BCF Research

Ubezpieczenia. Raport BCF ResearchUwaga. Najnowszy Raport dotyczący ubezpieczenia nieruchomości został kompleksowo skonfrontowany z dostarczycielami polis u samego źródła i zawiera niezależną ocenę i prognozy BCF Research dla sektora ubezpieczeniowego.

Co było wzięte pod uwagę w raporcie?

Analizuje rozwój branży, kluczowe czynniki wzrostu i prognozy zarządzania ryzykiem, w tym sytuację makroekonomiczną, politykę rządu, otoczenie regulacyjne oraz poziom rozwoju i potencjał wzrostu w podziale na poszczególne linie. Wiodący ubezpieczyciele są profilowani w każdej praktycznie sferze oferowanego ubezpieczenia, obejmując składki, produkty i usługi oraz konkurencyjne pozycjonowanie.

Autorzy Raportu o ubezpieczeniach zapewnili profesjonalistom, konsultantom, agendom rządowym, organom regulacyjnym i badaczom niezależne prognozy i dostęp do regionalnych baz danych dotyczących konkurencji w sektorze ubezpieczeniowym usystematyzowanym ze względu na przynależność do konkretnego regionu.

Refrekcja

Główną refleksją, jaka naturalnie nasuwa się w wyniku lektury Raportu jest znaczący wzrost wskaźników nagród za podjęte ryzyko podjęte przez inwestorów w kontekście konkretnego rodzaju ubezpieczenia. Wskaźniki nagród ryzyka zapewniają inwestorom znacznie szybszą stopę zwrotu z inwestycji. Jest to przydatne szczególnie podmiotom szukającym nowych możliwości w regionie z jasną porównawczą oceną ryzyka rynkowego z podziałem na konkretne ubezpieczenie i potencjalnych nagród. Każdy z rynków regionalnych jest oceniany za pomocą wyrafinowanego modelu, który obejmuje ponad 40 branżowych, ekonomicznych i demograficznych punktów danych, aby zapewnić wskaźniki od najwyższej do najniższej atrakcyjności dla inwestorów. Oczywiście każdy model jest opatrzony rozbudowanym opisem i wyjaśnieniami w zakresie możliwych błędów interpretacyjnych jakie mogą się pojawić w czasie analiz. Każde ubezpieczenie w ujęciu produktowym potraktowane jest w raporcie wielopłaszczyznowo i opisane wielowątkowo z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rynków pośrednio wpływających na sytuacje w całym sektorze.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz