Ukraińcy na polskim rynku budowlanym

W związku z nie najlepszą na Ukrainie sytuacją gospodarczo-polityczną dużą emigracją Polaków do krajów Europy zachodniej oraz rozwojem gospodarczym Polski przybywa w naszym kraju pracowników pochodzących z Ukrainy.

Szczególnie w branży budowlanej zauważalny jest duży wzrost liczby pracowników ukraińskich. Według szacunków GUS, na terenie Polski w 2017 roku przebywało ok. 1,2 mln obywateli Ukrainy. Od 2010 roku z każdym kolejnym rokiem przybywa Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Pracodawcy, a w szczególności małe i średnie firmy budowlane, masowo zatrudniają pracowników zza naszej wschodniej granicy.

Obecnie ma miejsce nowa fala imigracji zarobkowej z Ukrainy.

Ma ona nieco inną strukturę niż ta, którą można było zaobserwować przed 2014 rokiem. Porównanie takie wysnuwa raport NBP dotyczący obywateli ukraińskich zatrudnionych w Polsce. Przed rokiem 2014 dominowały usługi dla gospodarstw domowych. Zatrudnienie w tym sektorze spadło z 51,3% do 18,3% obecnie.  Wzrosło natomiast zatrudnienie w sektorze remontowo-budowlanym z 15,3% do 35,3%.  Obecnie do Polski przyjeżdża z Ukrainy więcej mężczyzn niż kobiet. Średnia wieku ukraińskich imigrantów wynosi obecnie 33 lata. Dominują osoby z wykształceniem średnim – 54%, wykształcenie wyższe posiada 38%, natomiast zawodowe lub podstawowe jedynie 8%.  . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz