Ukraińcy na polskim rynku pracy

W Polsce prawo umożliwia im legalne podjęcie pracy. Natomiast od 11 czerwca 2017 obywatele ukraińscy nie poturbują wiz, aby podróżować do większości krajów będących członkami Unii Europejskiej.

Jednocześnie szacuje się, że w poszukiwaniu pracy za granicą opuściło Polskę ponad 2 mln obywateli. Jest zatem dużo wolnych miejsc pracy w Polsce, zwłaszcza w branży budowlanej. Sytuacja ta sprzyja zatrudnianiu pracowników zza naszej wschodniej granicy. Czas pracy, zarobki i kwalifikacje pracowników z Ukrainy w budownictwie Według badań przeprowadzonych przez NBP, pracownicy ukraińscy zatrudnieni w budownictwie, pracują więcej aniżeli w innych branżach. Jest to średnio 57 godzin w ciągu tygodnia, czyli 9,5 godziny dziennie, pracując 6 dni w tygodniu. Dla porównania średnia dla wszystkich Ukraińców zatrudnionych w Polsce to 54 godziny tygodniowo. Dłuższy dzień pracy oraz wyższe stawki powodują też wyższe zarobki Ukraińców w budownictwie niż w innych branżach. Zarabiają oni średnio 2 729 zł netto, natomiast średnia dla wszystkich obywateli Ukrainy pracujących w Polsce to 2 105 zł. Są to zarobki zbliżone do tych, które zarabiają Polacy, jednak Ukrainiec musi na takie wynagrodzenie zapracować więcej.  Branża budowlana jest taką, w której nawet posiadając wyższe wykształcenie humanistyczne, zaczyna się jako pracownik niewykwalifikowany.

Pracownicy z Ukrainy cechują się jednak wysokim etosem pracy, szacunkiem dla niej i szybko podnoszą swe kwalifikacje.

Prognozuje się dalszy systematyczny wzrost liczby pracowników budowlanych z Ukrainy w Polsce. Będą oni prawdopodobnie coraz lepiej wykwalifikowani, nabierając doświadczenia na polskim rynku pracy. Przybywanie Ukraińców do pracy w budownictwie w Polsce będzie ułatwiać to, że na terenie Polski mogą oni legalnie podjąć pracę oraz to, że od 11 czerwca 2017 Ukraińcy mogą wyjeżdżać bez wizy do większości krajów Unii Europejskiej. Zniesienie wiz w Unii Europejskiej dla Ukraińców może także spowodować, że będą oni szukać pracy w innych krajach Europy, niekoniecznie legalnej. Z każdym rokiem przybywa obywateli Ukrainy pracujących w Polsce nie tylko w branży budowlanej, ale także w wielu innych sektorach gospodarki. Sprzyja temu dobra sytuacja w polskiej gospodarce, zapotrzebowanie na pracowników, ułatwienia prawne dla zatrudnienia Ukraińców w Polsce oraz zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy chcących podróżować do Unii Europejskiej.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz