Wrocław w budowie, tysiące nowych mieszkań na sprzedaż

Wrocław w budowie, tysiące nowych mieszkań na sprzedażOkazuje się, że w porównaniu innymi polskimi miastami Wrocław zajmuje bardzo wysokie miejsce w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. Rynek pierwotny we Wrocławiu przeżywa od kilku lat rozkwit i zalicza stały wzrost. W 2012 roku wystawiono na sprzedaż 3,5 tysiąca mieszkań, w 2014 roku przybyło kolejne 2,4 tysięcy, w 2016 roku rynek wzbogaciło jeszcze prawie 4 tysiące lokali. Developerzy najchętniej inwestują w południowych rejonach miasta, konkretnie w dzielnicach Huby, Krzyki, Jagodno, Brochów, Ołtaszyn i Jagodno. Ich zainteresowanie budzą także Maślice, Stabłowice oraz Psie Pole, natomiast pewien zastój przeżywa dzielnica Fabryczna. Miasto posiada sporą rezerwę gruntów, które może przeznaczyć na inwestycje mieszkaniowe, jednak stara się możliwie jak najlepiej kontrolować rynek pierwotny mieszkań w celu uniknięcia zbytniej rozbudowy obrzeży miasta.

Mieszkania w centrum

Ciekawy jest fakt, że Wrocław oferuje nowe mieszkania na sprzedaż także w centrum, w Starym Mieście i Śródmieściu. Pozornie nie są to tereny atrakcyjne dla potencjalnych mieszkańców z uwagi na ciasną, zwartą zabudowę, mniejszą ilość terenów zielonych i większy poziom zanieczyszczeń. Miasto jednak wciąż ma wiele rezerw w tym rejonie i stara się je stopniowo wykorzystywać w odpowiedzi na zainteresowanie zarówno deweloperów, jak i ich potencjalnych klientów. Wpisuje się to także w tendencję do inwestowania w centrum, a nie tylko na obrzeżach miasta, ponieważ zainteresowani kupnem mają całkowicie różne możliwości i zapotrzebowania.

Zobacz: https://promenadywroclawskie.pl/opis/opis.html

Tereny poprzemysłowe

Wrocław stara się również wykorzystywać tereny poprzemysłowe, którymi bardzo interesują się deweloperzy. Są one niezwykle atrakcyjne ze względu na istniejącą już infrastrukturę i ich doskonałe osadzenie w ciągach komunikacyjnych. Miasto dysponuje jednak tymi terenami bardzo ostrożnie mając na uwadze możliwość wykorzystania ich również dla potrzeb przemysłu. Równie dużo uwagi deweloperzy skupiają na terenach podmiejskich, gdzie co prawda trudno mówić o infrastrukturze i ciągach komunikacyjnych, ale grunty są tanie i łatwe do nabycia.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz