Zlecenia budowlane – jak ustalić cenę?

Internetowe serwisy ogłoszeniowe posiadają zakładki w rodzaju „szukam zleceń budowlanych” lub „usługi budowlane” w których firmy budowlane mogą zamieścić informacje o sobie i swojej działalności czy zakresie działania.

W liście usług warto zwięźle opisać profil firmy i/lub specjalizację, na przykład krycie dachów, budowa domów z drewna czy remont mieszkań. Po wypracowaniu historii firmy zaczyna również działać system poleceń. Znajomi polecają znajomym daną firmę budowlaną czy wykończeniową jako solidną i godną zaufania. Jest to sytuacja bardzo komfortowa dla firmy, jednak na taką pozycję trzeba bardzo długo pracować.  Przetargi budowlane – warunki przystąpienia i składania ofert Przetargi budowlane to „wyścig ofert”, z których zamawiający selekcjonuje i ostatecznie wybiera najbardziej odpowiednią. Coraz większa liczba przedsiębiorstw składa oferty w przetargach publicznych. Wbrew temu ,co mogłoby się wydawać, szanse mają również nowe, świeżo powstałe firmy. Jednak przetargi budowlane są specyficzną formą konkursów, tak więc do startowania w nich należy się odpowiednio przyłożyć. Publiczne przetargi budowlane są podzielone na dwa rodzaje – przetargi budowlane ograniczone i nieograniczone. Jak sama nazwa wskazuje, ograniczone przetargi budowlane są skierowane do pewnej, określonej grupy wykonawców, którzy są zapraszani do składania oferty. Natomiast przetargi nieograniczone dają możliwość złożenia oferty przez każdy podmiot, który spełnia wymagania co do kompetencji, odpowiedniego zaplecza, uprawnień oraz wymogów formalnych.

Publiczne przetargi budowlane nie dotyczą tylko dużych inwestycji, większość z nich stanowią zamówienia na niewielkie usługi budowlane czy remontowo-budowlane, na przykład remont budynku administracji lokalnej czy szkoły, ocieplania budynku lub wykonanie konkretnych prac modernizacyjnych.

Warunki przystąpienia do przetargu są jasno określone. Co do zasady firma czy przedsiębiorca musi przedstawić szereg zaświadczeń. Są to między innymi zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o niekaralności oraz z urzędu skarbowego. Są to wymagania formalne. Druga grupa wymagań dotyczy wartości samej firmy startującej w przetargu. Firma musi się wykazać posiadaniem odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia potwierdzonego poprzednimi realizacjami (często wymagana jest przynajmniej jedna inwestycja podobna do zlecanej zrealizowana w przeszłości). Firma budowlana musi posiadać odpowiednie zaplecze sprzętowe i maszynowe oraz stosowne uprawnienia.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz